Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3425. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka: MAGYAR NYELVÖNYV 4, Önálló munkafüzet a kétnyelvű középiskola második osztályos tanulói számára a magyar mint második nyelv tanulásához, samostojni delovni zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 4. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, stran 8200.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 80. seji dne 16. 6. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel
S K L E P
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
MAGYAR NYELVÖNYV 4, Önálló munkafüzet a kétnyelvű középiskola második osztályos tanulói számára a magyar mint második nyelv tanulásához, samostojni delovni zvezek
za madžarščino kot drugi jezik
v 4. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot drugi jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Andrássy Attila, Samos Béla, Szekszárdi Katlin, Vidéki Erzsébet.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Sabo Sibila, Laura Horvat, Elizabeta Tóth, Susanne Horvat.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Ilustrator: Alenka Bošnak Miklavžin.
Leto izdaje: 2005.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

AAA Zlata odličnost