Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3396. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, stran 8189.

Na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 65. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdajata minister za obrambo in minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izplačilih stroškov
in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti
1. člen
V Pravilniku o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti (Uradni list RS, št. 64/04) se v 13. členu v prvem stavku drugega odstavka številka »30« nadomesti s številko »90«.
2. člen
V pravilniku se obrazec »OBR-1« (Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja vojaške dolžnosti) nadomesti z novim obrazcem »OBR-1«, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-21/2003-17
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2005-1911-0017
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost