Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12. 8. 2005

Kazalo

3395. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina, stran 8188.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04 in 121/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
1. člen
V Pravilniku o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/04) se v 12. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na obrazcu iz prejšnjega odstavka se navedejo predvidene višine stroškov za posamezne aktivnosti in predvidena višina skupnih stroškov, pri čemer dejanski stroški za posamezno aktivnost lahko odstopajo od predvidenih, navedenih v podprogramu. Organizaciji proizvajalcev se bodo skupni dejanski stroški vseh izvedenih aktivnosti upoštevali do višine odobrene z odločbo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na obrazcu iz prvega odstavka tega člena se navedejo predvidene višine stroškov za posamezne aktivnosti in predvidena višina skupnih stroškov, pri čemer dejanski stroški za posamezno aktivnost lahko odstopajo od predvidenih, navedenih v podprogramu. Organizaciji proizvajalcev se bodo skupni dejanski stroški vseh izvedenih aktivnosti upoštevali do višine odobrene z odločbo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-1116/2005/4
Ljubljana, dne 26. julija 2005.
EVA 2005-2311-0212
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost