Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3317. Pravilnik o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik, stran 7958.

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05), in drugega odstavka 3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 41/05) je župan Občine Kamnik dne 18. 7. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
1. člen
S tem pravilnikom se določi prometna ureditev na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik.
2. člen
Območje javnih plačljivih parkirnih površin v mestu Kamnik zajema območje, ki je na vzhodu omejeno od Maistrovega mosta na Maistrovi ulici pred uvozom na avtobusno postajo Kamnik, na severni strani s Tomšičevo ulico do križišča z Medvedovo ulico, na zahodni strani z ulico Pot na Poljane do železniškega prehoda v isti ravnini v smeri naselja Pot na Poljane in na južni strani do Frančiškanskega trga v križišču s Hipolitovim prehodom in Glavni trg do Samčevega prehoda.
3. člen
Javne parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina (v nadaljevanju: plačljive parkirne površine), so:
– parkirne površine na Glavnem trgu od križišča z Maistrovo ulico do križišča za Japljevo ulico (parkirne površine številka 1);
– parkirne površine ob avtobusni postaji Kamnik (parkirne površine številka 2);
– parkirne površine ob Tomšičevi ulici za policijsko postajo Kamnik (parkirne površine številka 3);
– parkirne površine na Trgu prijateljstva ob Tomšičevi ulici (parkirne površine številka 4);
– parkirne površine ob Tomšičevi ulici, Prečni ulici in Gregorčičevi ulici (parkirne površine številka 5);
– parkirne površine ob Frančiškanskem samostanu in ulici Pot na Poljane (parkirne površine številka 6);
– parkirne površine ob kavarni Veronika pod pobočjem Malega gradu (parkirne površine številka 7);
– parkirne površine na tržnici na netržne dneve (parkirne površine številka 8).
4. člen
Javne parkirne površine, namenjene avto–taksi vozilom, so parkirne površine, ki so ustrezno označene ob avtobusni postaji Kamnik-Center.
5. člen
Parkiranje na plačljivih parkirnih površinah se plačuje od ponedeljka do petka med 6. in 16. uro.
Ob sobotah, nedeljah in dela prostih praznikih se parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, navedenih v 3. členu tega pravilnika, ne plačuje.
Čas parkiranja in način plačila parkirnine sta določena z dopolnilno tablo na prometnem znaku, ki označuje plačljivo parkirno površino.
6. člen
Parkirnina na plačljivih parkirnih površinah se plačuje po posameznih urah za vsako začeto uro, mesečno ali letno.
7. člen
Višina parkirnine in cena mesečne ter letne parkirne karte so določene s sklepom o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik, ki ga sprejme Občinski svet občine Kamnik.
8. člen
Stanovalci s stalnim prebivališčem, ki neposredno meji na plačljive parkirne površine, naštete v 3. členu tega pravilnika (v nadaljevanju: stanovalci), in ki nimajo možnosti parkirati vsaj enega osebnega vozila na lastni površini, imajo proti plačilu letne parkirnine za to obdobje možnost uporabe enega parkirnega mesta na gospodinjstvo, upoštevajoč pri tem določbe 17. člena tega pravilnika.
Za plačljive parkirne površine številka 2, 7 in 8 se letne parkirne karte ne izdajajo. V primeru, da stalno prebivališče stanovalca meji na plačljivo parkirno površino številka 2, 7 ali 8, se mu izda letna parkirna karta za eno izmed preostalih plačljivih parkirnih površin, navedenih v 3. členu tega pravilnika.
9. člen
Stanovalci lahko vlogo za izdajo letne parkirne karte, navedene v 8. členu tega pravilnika, vložijo na Občino Kamnik. Občinski upravni organ, ki vodi postopek za izdajo letne parkirne karte, iz uradnih evidenc pridobi podatke, potrebne za ugotovitev upravičenosti stanovalca do izdaje letne parkirne karte.
10. člen
Občinska uprava občine Kamnik vodi evidenco izdanih letnih parkirnih kart stanovalcem. Evidenca izdanih parkirnih kart vsebuje naslednje podatke o imetniku parkirne karte: ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov, znamko vozila, evidenčno označbo vozila ter plačljivo parkirno površino, za katero je karta izdana.
11. člen
Podatki na parkirni karti za upravičence iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika so naslednji: izdajatelj, čas veljavnosti parkirne karte, plačljiva parkirna površina, za katero je karta izdana, evidenčna oznaka vozila, številka ali črtna koda karte in pečat izdajatelja. Parkirna karta ni prenosljiva.
12. člen
Na plačljivih parkirnih površinah je voznik dolžan parkirano vozilo označiti s parkirno karto, ki jo namesti na armaturno ploščo pod prednje vetrobransko steklo ali pritrdi na prednje vetrobransko steklo.
13. člen
Parkirnina na plačljivih parkirnih površinah se plačuje na parkirnih avtomatih, ki stojijo v neposredni bližini plačljive parkirne površine.
14. člen
Občinska uprava občine Kamnik izdaja in daje v prodajo mesečne, s 1. 1. 2006 pa tudi letne parkirne karte za plačljive parkirne površine številka 3, 4, 5 in 6.
Izjemoma se mesečna oziroma letna parkirna karta lahko izda tudi za parkirni površini številka 1 in 2, če se uporablja izključno za nemoteno poslovanje poslovnega subjekta.
Mesečne oziroma letne parkirne karte se lahko prodajo le v številu, ki predstavlja največ polovico kapacitete posamezne plačljive parkirne površine, pri čemer se upoštevajo tudi letne karte, prodane stanovalcem s stalnim prebivališčem, ki neposredno meji na posamezno plačljivo parkirno površino.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko v primeru, da občinska uprava ugotovi, da je določena plačljiva parkirna površina v daljšem časovnem obdobju zasedena največ 50%, župan Občine Kamnik odloči, da se za tako plačljivo parkirno površino izda in daje v prodajo dodatne mesečne oziroma letne parkirne karte. Skupno število prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart ne sme presegati 75% kapacitet posamezne plačljive parkirne površine.
15. člen
Fizične osebe so upravičene do nakupa ene, pravne osebe pa do nakupa dveh mesečnih oziroma letnih parkirnih kart v posameznem časovnem obdobju. V primeru, da število prodanih mesečnih in letnih parkirnih kart v daljšem časovnem obdobju ne dosega zgornje meje, določene v tretjem odstavku prejšnjega člena, imajo pravne osebe možnost nakupa dodatnih mesečnih parkirnih kart.
16. člen
Mesečne in letne parkirne karte vsebujejo naslednje podatke: izdajatelja, čas veljavnosti parkirne karte, plačljivo parkirno površino, za katero je karta izdana, številko ali črtno kodo karte in pečat izdajatelja. Občinska uprava občine Kamnik vodi evidenco o izdanih mesečnih in letnih parkirnih kartah.
17. člen
Uporaba plačljive parkirne površine je možnost, ki jo lahko pod pogojem obstoja prostih kapacitet izkoristijo imetniki mesečnih ali letnih parkirnih kart, in ne omogoča rezervacije parkirnega mesta na plačljivi parkirni površini.
18. člen
Opredelitev prometne ureditve s postavitvijo vertikalne in označitvijo horizontalne prometne signalizacije se izvede v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
Obveznosti, določene s tem pravilnikom, kakor tudi namestitev cestno-prometne signalizacije, morajo pristojni organi občinske uprave zagotoviti v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34401-2/2005
Kamnik, dne 18. julija 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti