Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice- V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice- V24 Rakitna, stran 7953.

Na podlagi 12., 21. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 19. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na korespondenčni seji, dne 15. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice; V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; V24 Rakitna
1. člen
V 5. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94, 73/98, 65/03) se prvi odstavek spremeni tako, da se v celoti glasi:
»1. Veljavnost skupnih meril in pogojev: skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, če ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
V primeru sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Brezovica, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Brezovica, v ureditvenih območjih, ki so se z novim planom razširila in predstavljajo le zaokrožitev ureditvenih območij naselij in za območja razpršene gradnje, oba brez sprememb načina urejanja, se uporabljajo splošna merila za posege v prostor oziroma tista, ki veljajo za obstoječo morfološko enoto, katere območje je bilo s planom povečano.
Kot grafični del se do uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev uporablja za vse planske celote kartografski del prostorskega plana v M 1:5000 s smiselno uporabo vsega ostalega kartografskega gradiva prostorskega plana«.
2. člen
Ne glede na spremembe 3. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 49/05) se projektna dokumentacija lahko izda po dosedanjih predpisih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je bila pogodba o izdelavi idejne zasnove sklenjena najpozneje šest mesecev pred uveljavitvijo tega odloka;
2. da je bila pogodba o izdelavi idejnega projekta ali pogodba o izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostavni objekt sklenjena najpozneje osem mesecev pred uveljavitvijo tega odloka;
3. da je bila pogodba o izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevni objekt sklenjena najpozneje eno leto pred uveljavitvijo tega odloka, pogodba o izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt pa da je bila sklenjena najpozneje dve leti pred uveljavitvijo tega odloka;
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 23/2005
Brezovica, dne 15. julija 2005.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti