Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3309. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2004, stran 7949.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03), je Občinski svet občine Beltinci na 21. redni seji dne 21. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejeme zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, Občine Beltinci, krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci ter Razvojnega sklada Občine Beltinci za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2004 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov          SIT
I.   Skupaj prihodki            900,968.929,57
II.  Skupaj odhodki            792,241.615,25
III.  Proračunski
    presežek/primanjkljaj (I.-II.)    108,727.314,32
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    Prodanih kapitalskih deležev      6,633.658,88
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev           1,900.000,34
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev
    (IV. – V.)               4,733.658,54
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)    113,460.972,86
 
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX.  Odplačilo dolga
X.   Neto zadolževanje (VIII. – IX.)
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih              113,460.972,86
Sredstva na računih – 221,504.728,60 SIT se razporeja s proračunom za leto 2005.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005-21-338/III
Beltinci, dne 21. junija 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti