Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3296. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja za sevalno in jedrsko varnost, stran 7919.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 in 23/05), 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita
za inšpektorja za sevalno
in jedrsko varnost
1. člen
Ta pravilnik določa obseg in program posebnega dela strokovnega izpita (v nadaljevanju: posebni del izpita) za inšpektorja za sevalno in jedrsko varnost.
2. člen
Posebni del izpita za inšpektorja za sevalno in jedrsko varnost obsega določbe predpisov, ki jih inšpektor za sevalno in jedrsko varnost neposredno uporablja pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju sevalne in jedrske varnosti.
3. člen
Program posebnega dela izpita obsega naslednja področja:
a) izvajanje sevalnih dejavnosti
– priglasitev namere o izvajanju sevalne dejavnosti in uporabi vira sevanja
– izvajanje sevalne dejavnosti
– uporaba virov sevanja;
b) varstvo izpostavljenih delavcev, prebivalcev in okolja – organizacijski ukrepi;
c) sevalna in jedrska varnost
– zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti
– posegi v prostor
– gradnje oziroma izvedbe gradbenih in rudarskih del
– obratovanje sevalnih in jedrskih objektov
– radioaktivna kontaminacija
– ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom;
d) vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ter tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi ter radioaktivnih odpadkov;
e) prevoz jedrskih materialov in radioaktivnega blaga;
f) intervencijski ukrepi;
g) dovoljenja:
– izdaja in podaljševanje
– sprememba
– odvzem in prenehanje;
h) neširjenje jedrskega orožja in varovanje jedrskega blaga;
i) spremljanje stanja radioaktivnosti okolja;
j) sanacija posledic izrednega dogodka;
k) druga področja nadzora iz pristojnosti inšpekcije za sevalno in jedrsko varnost.
4. člen
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita.
(2) Podrobnejše vsebine zajemajo pravne vire in literaturo, potrebne za pripravo na posebni del izpita. Seznam pravnih virov in literature za posebni del izpita so objavljeni na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.
(3) Seznam iz prejšnjega odstavka pripravi Uprava Republike Slovenije jedrsko varnost.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-146/2005
Ljubljana, dne 5. julija 2005.
EVA 2005-2511-0184
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti