Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3285. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004–2006, stran 7887.

Na podlagi 135. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) v zvezi s 106. členom Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva
za leta 2004–2006
1. člen
V Uredbi o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004–2006 (Uradni list RS, št. 25/04) se v tretjem odstavku 3. člena znesek »18,700.000« nadomesti z zneskom »4,760.000«.
2. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(nadomestilo izpada dohodka morskim ribičem)
(1) Nadomestilo izpada dohodka se lahko uveljavlja zaradi množičnega pojava morskih meduz za obdobje od 1. novembra 2003 do 30. aprila 2004.
(2) Upravičenci do nadomestila sredstev so fizične in pravne osebe s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost ribištva, imajo veljavno ribolovno dovoljenje in jim je to glavni poklic.
(3) Osnova za izračun so podatki Statističnega Urada Republike Slovenije o ulovu za posameznega ribiča za obdobje od 1. novembra 2002 do 30. aprila 2003 in veljavna povprečna statistična odkupna cena kilograma malih plavih rib in belih rib, glavonožcev in školjk za obdobje od novembra 2002 do aprila 2003.
(4) Upravičenci morajo k vlogi priložiti naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež upravičenca,
– leto rojstva, kadar je vlagatelj fizična oseba,
– davčno številko,
– naslov banke in številko transakcijskega računa,
– fotokopijo obrazcev iz mesečnega statističnega poročanja o ulovu za obdobje od 1. novembra 2003 do 30. aprila 2004.
(5) Sredstva za financiranje tega ukrepa so predvidena na proračunski postavki 1859 – ukrepi v morskem ribištvu in ribogojstvu.
(6) Vloga je vložena pravočasno, če jo ministrstvo prejme do vključno 15. septembra 2005. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje po pošti.«.
3. člen
(1) V drugem odstavku 7. člena se besedilo »septembra 2004« nadomesti z besedilom »septembra 2005«.
(2) V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »maja 2004« nadomesti z besedilom »avgusta 2005«.
4. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(prehodna določba)
Za leto 2005 se ne uporabljata drugi in četrti odstavek 4. člena ter 5. in 6. člen te uredbe.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2005/7
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2004-2311-0275
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti