Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3284. Uredba o izvajanju uredb Evropske skupnosti glede izdajanja listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve, stran 7886.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredb Evropske skupnosti glede izdajanja listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa organ, pristojen za izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve, ter za posredovanje določenih podatkov Evropski komisiji, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (UL L št. 275 z dne 8. 11. 1993, str. 1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti (UL L št. 67 z dne 10. 3. 1994, str. 1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 3168/94 z dne 21. decembra 1994 o uvedbi uvoznega dovoljenja Skupnosti na področju uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti, in o spremembi nekaterih določb Uredbe (UL L št. 335 z dne 23. 12. 1994, str. 23), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 76/2002 z dne 17. januarja 2002 o uvedbi predhodnega nadzora Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov, zajetih v Pogodbah o ESPJ in o ES, s poreklom iz nekaterih tretjih držav (UL L št. 16 z dne 18. 1. 2002, str. 3), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 152/02 z dne 21. januarja 2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov ESPJ in ES iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Evropsko skupnost (sistem dvojne kontrole) in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 190/98 (UL L št. 25 z dne 29. 1. 2002, str. 1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 1499/2002 z dne 20. junija 2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Romunije v Skupnost za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2002 (sistem dvojne kontrole) (UL L št. 227 z dne 23. 8. 2002, str.1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 1762/2004 z dne 24. septembra 2004 o upravljanju sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Republike Moldavije v Evropsko skupnost (UL L št. 315 z dne 14. 10. 2004, str. 1); Uredbo Sveta (ES) št. 2267/2004 z dne 20. decembra 2004 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo (UL L št. 395 z dne 31. 12. 2004, str. 38); Uredbo Sveta (ES) št. 2265/2004 z dne 20. decembra 2004 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Republiko Kazahstan (UL L št. 395 z dne 31. 12. 2004, str. 1); Uredbo Sveta (ES) št. 2266/2004, z dne 20. decembra 2004 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (UL L št. 395 z dne 31. 12. 2004, str. 20) in Uredbo Komisije (ES) št. 117/2005 z dne 26. januarja 2005 o uvajanju nadzora Skupnosti nad uvozom določenih obutvenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav (UL L št. 24 z dne 27. 1. 2005, str. 8).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve ter posredovanje podatkov Evropski komisiji, v skladu z uredbami Sveta in komisije iz prejšnjega člena, je Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
(posredovanje podatkov)
Ministrstvo za gospodarstvo posreduje Carinski upravi Republike Slovenije na njeno zahtevo vse podatke, ki jih ta potrebuje za opravljanje nalog v skladu z uredbami Sveta in Komisije iz 1. člena te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prenos pristojnosti)
Pristojnosti iz 2. člena te uredbe se iz Ministrstva za gospodarstvo, ki je te naloge opravljalo pred uveljavitvijo te uredbe, prenesejo na Carinsko upravo Republike Slovenije s 1. novembrom 2005.
5. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-38/2005/4
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2005-1611-0143
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti