Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005

Kazalo

2779. Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, stran 6505.

Na podlagi 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04), 14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 1/02), 2. člena Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda z dne 6. 7. 1993, Sklepa skupščine Zavoda o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda z dne 15. 3. 2001 in 5. točke Sklepa skupščine Zavoda o ustanovitvi območnih svetov z dne 6. 7. 1993 je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 15. redni seji dne 23. 6. 2005 sprejela
S K L E P
o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
I
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: skupščina Zavoda) določa 1. julij 2005 kot dan razpisa volitev članov skupščine Zavoda in članov območnih svetov Zavoda. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila.
II
Skupščina Zavoda določa 5. oktober 2005 kot dan glasovanja za izvolitev članov skupščine Zavoda in članov območnih svetov.
III
Člane skupščine Zavoda volijo oziroma imenujejo:
1. šestnajst članov – predstavnikov delodajalcev volijo organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih delodajalcev, ki so organizirani za območje države;
2. štiri člane – predstavnike delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – imenuje Vlada RS;
3. petnajst članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev – volijo zainteresirani sindikati, reprezentativni za območje države, glede na število svojih članov;
4. enega člana – predstavnika kmetov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic – volijo organizacije s področja kmetijstva, ki so organizirane za območje države;
5. sedem članov – predstavnikov upokojencev – volijo organizacije upokojencev, ki so organizirane za območje države;
6. dva predstavnika invalidov volijo invalidske organizacije, ki so organizirane za območje države.
IV
Območni sveti, ustanovljeni na območjih posameznih območnih enot, Zavoda štejejo sedem članov, od katerih se trije člani volijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in štirje člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, eden predstavnik upokojencev in eden predstavnik invalidov).
V
Skupščina Zavoda imenuje volilno komisijo Zavoda, ki vodi in izvaja volitve članov skupščine Zavoda in članov območnih svetov Zavoda, v sestavi:
1. Rudi Veselič – predsednik (predstavnik Zavoda)
2. Nina Derenda – namestnica predsednika (predstavnica Zavoda)
3. Andrej Friedl – član (predstavnik delodajalcev)
4. Tatjana Čerin – namestnica člana (predstavnica delodajalcev)
5. Milan Utroša – član (predstavnik zavarovancev)
6. Igor Kresal – namestnik člana (predstavnik zavarovancev)
7. Ivan Sisinger – član (predstavnik upokojencev)
8. Irena Zajec – namestnica člana (predstavnica upokojencev).
Mandat volilne komisije je 4 leta.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0201-15/2-2005
Ljubljana, dne 23. junija 2005.
Predsednica skupščine ZZZS
Ana Mokorel l. r.