Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2489. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija in priključno cesto za Portorož in Piran, stran 5665.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za hitro cesto
na odseku Jagodje – Lucija in priključno cesto za Portorož in Piran
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), ki ga je izdelal PS Prostor d.o.o. Koper (številka projekta U/039-2004, maj 2005);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija in priključno cesto za Portorož in Piran, ki ga je izdelal Pro LOCO d.o.o., Ljubljana (številka projekta 25- 06/05-4, april 2005), ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo od 20. 6. 2005 do 20. 7. 2005 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Izola, Postojnska ulica 3, Izola in
– v prostorih Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Javni obravnavi bosta potekali:
– dne 23. 6. 2005 ob 16. uri v dvorani kina Odeon, Drevored 1. maja 4, Izola, in
– dne 27. 6. 2005 ob 17. uri v dvorani Hotela Slovenija, Obala 33, Portorož.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov info.upr@gov.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »HC Jagodje – Lucija«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v glasilu Primorske novice.
Št. 350-08-14/2005
Ljubljana, dne 2. junija 2005.
EVA 2005-2511-0171
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti