Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2483. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju podjetniške cone »Bistrica«, stran 5652.

Na podlagi 142., 143., 144., 145. in 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek št. 8/03), 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99 in 79/99), Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) in Programa opremljanja za Podjetniško cono »Bistrica« je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. izredni seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju podjetniške cone »Bistrica«
1. člen
Ta odlok določa na podlagi programa opremljanja za območje Podjetniška cona »Bistrica« (v nadaljevanju: program opremljanja) izračun, odmero in način plačila sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča ter oprostitve plačila za območje Podjetniška cona »Bistrica«.
V programu opremljanja je predvidena izgradnja naslednje komunalne infrastrukture:
– cestno omrežje s kolesarskimi stezami, hodniki za pešce in parkirnimi površinami,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– zelene površine.
Novozgrajena komunalna infrastruktura bo v lasti Občine Slovenska Bistrica ter upravljanju izvajalcev gospodarskih javnih služb.
2. člen
Kot zavezanec se po tem odloku šteje vsak investitor novogradnje na območju opredeljenem v programu opremljanja. Območje opremljanja leži v katastrski občini Slovenska Bistrica. Natančna opredelitev območja je razvidna iz programa opremljanja.
3. člen
Bruto površine območja, ki so opredeljene v programu opremljanja znašajo 269.079 m2; od tega je za gradbene parcele namenjeno 201.645 m2 zemljišč, za zelene površine je namenjeno 2.574 m2 in za komunalno infrastrukturo (ceste in komunalne vode) 54.191 m2 površin.
Površine oziroma zemljišča, ki so namenjena za gradbene parcele in ki se obremenijo s sorazmernim delom stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča območja, se delijo:
– na Podobmočje opremljanja A (stanovanjsko območje) v velikosti 26.612 m2 in
– na Podobmočje opremljanja B (poslovno-obrtno območje) v velikosti 175.033 m2.
4. člen
V programu opremljanja je prikazan izračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na m2 gradbenih parcel (točka 3.3.1.):
– za Podobmočje opremljanja A (stanovanjsko območje) znašajo stroški opremljanja 6.709 SIT oziroma 28,0 € na m2 stavbnih zemljišč oziroma gradbene parcele;
– za Podobmočje opremljanja B (poslovno-obrtno območje), pa znašajo stroški opremljanja 7.521 SIT oziroma 31,4 € na m2 stavbnih zemljišč oziroma gradbene parcele.
Cene so na nivoju maj 2005 in se revalorizirajo na čas plačila sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremlja­nje stavbnega zemljišča z indeksom podražitev po vrstah gradbenih del (ostala nizka gradnja), ki jih izdaja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Obračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča za posameznega investitorja bo temeljil na natančni površini gradbene parcele posameznega investitorja, podobmočja opremljanja ali A ali B in strošku komunalne opreme na m2, izračunanem v programu opremljanja.
6. člen
Pravnomočna odločba o odmeri sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča je izvršilni naslov.
7. člen
Sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča za posameznega investitorja ne zajema izvedbo hišnih priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na omrežje. Te morajo v celoti financirati investitorji sami.
8. člen
Sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča so oproščeni investitorji, ki so pridobili zemljišča z nakupom od prodajalca Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica, ker prodajna cena tako pridobljenih zemljišč že vključuje sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/2-3/2005
Slovenska Bistrica, dne 26. maja 2005.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti