Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2478. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2004, stran 5646.

Na podlagi 80. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93) in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter v skladu s 75. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Medvode (Uradni list RS, št. 59/96) je Občinski svet občine Medvode na 23. seji dne 31. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode je realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega prihodke v višini 2.075.842 tisoč SIT in odhodke v višini 2.122.342 tisoč SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 46.500 tisoč SIT.
Račun financiranja zajema povečanje sredstev na računih v višini 93.112 tisoč SIT. Račun finančnih terjatev in naložb zajema prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v višini –153 tisoč SIT.
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 157.601 tisoč SIT se razporeja s proračunom za leto 2005.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-85/05
Medvode, dne 1. junija 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti