Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2474. Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce, stran 5644.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 23/05) in Statuta Mestne občine Kranj (43/95, 33/96, 35/00, 85/02) izdaja župan Mestne občine Kranj
N A V O D I L O
o odobritvi brezplačnega prevoza
za osnovnošolce
1. člen
S tem navodilom Mestna občina Kranj določa upravičence do brezplačnega prevoza od prebivališča učenca do osnovne šole.
2. člen
Pravica do brezplačnega prevoza do osnovne šole se poleg zakonsko določenim upravičencem iz 56. člena Zakona o osnovni šoli lahko odobri tudi v naslednjih primerih:
1. v primeru selitve v drug kraj se učencu lahko odobri brezplačen prevoz, kolikor obiskuje zadnji razred osnovne šole;
2. v primeru družinskih nesreč, nasilja v družini, ločitve staršev in podobno, kar bi posledično pomenilo preselitev učenca v drug kraj, se mu lahko odobri brezplačen prevoz za dokončanje osnovne šole, ki jo je obiskoval do sedaj;
3. kolikor šolska svetovalna služba zaradi vzgojnih problemov učenca predlaga nadaljevanje šolanja na določeni šoli, se mu odobri pravica do brezplačnega prevoza do te šole;
4. v primerih, da učencu na podlagi zakonodaje pravica do brezplačnega prevoza ne pripada (prebivališče ni oddaljeno več kot 4 kilometre), pa se učenec večkrat dnevno vrača zaradi popoldanskih aktivnosti (treningi za šport, krožki, obiski glasbene šole ipd.);
5. v primerih, ko se z odobritvijo brezplačnega prevoza zagotovi racionalna izraba šolskega prostora (razbremenitev prenapolnjenih šolskih okolišev oziroma enakomerna zapolnitev šolskih stavb);
6. v drugih primerih, ko občinska uprava (Oddelek za družbene javne službe) presodi, da bi bila pravica do brezplačnega prevoza utemeljena.
3. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do brezplačnega prevoza vodi in o njej odloča Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, na podlagi pisnih vlog z dokazili oziroma obrazložitvami zahtevka za odobritev brezplačnega prevoza.
4. člen
Za odločanje v postopku iz prejšnjega člena se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o odobritvi brezplačnega prevoza se poleg določb tega navodila smiselno uporabljajo tiste določbe zakona o osnovni šoli, ki se nanašajo na brezplačen prevoz.
Mestna občina Kranj preveri podatke iz vloge in morebitna dokazila in v roku 30 dni po prejemu popolne vloge odloči o upravičenosti do brezplačnega prevoza.
Kolikor Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, vlogo z odločbo 1. stopnje zavrne oziroma zavrže, je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Mestne občine Kranj.
5. člen
Mestna občina Kranj letno zagotavlja sredstva za prevoze osnovnošolcev do višine sprejetega proračuna za tekoče leto.
6. člen
To navodilo se začne uporabljati in veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-0148/2005-41/11
Kranj, dne 1. junija 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti