Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2464. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje, stran 5629.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Prekorje
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje, ki ga je izdelal načrtovalec Celeia-projekt, Projektiva Celje pod št. 164/05 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih opredeljeno kmetijsko zemljišče s parc. št. 1090/10 k.o. Škofja vas, ki so po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana opredeljena kot zazidljiva. Zemljišče je last Gračnar Adolfa in Gabrijele, ki sta pobudnika in naročnika spremembe izvedbenega prostorskega akta.
III
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Škofja vas in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-011/2004-4200
Celje, dne 24. maja 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti