Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2463. Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve PUP za območje Stegujev – Habjanov hrib, stran 5629.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve PUP za območje Stegujev – Habjanov hrib
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev – Habjanov hrib, ki ga je pod štev. 113/05 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet spremembe PUP se nanaša na razširitev stavbnih zemljišč na parcele 606/2, 606/3 in 608/2 k.o. Zagrad.
III
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev PUP se začne deset dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na krajevno običajen način obvestiti krajane.
IV
V desetih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom spremembe PUP.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predlogi, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati deseti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00168/2004 0009 SP
Celje, dne 18. maja 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti