Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2461. Odlok o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2004, stran 5627.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bled, na 20. redni seji dne 1. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o potrditvi Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se potrdi Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2004.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 2004 so:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                  Rebalans III    Veljavni   Realizacija
                      2004   plan 2004      2004
PRIHODKI: Davčni prihodki    1.331.636.000 1.338.756.000  1.331.297.085
      Nedavčni prihodki    197.192.000  219.001.000   206.104.673
      Kapitalski prihodki   131.833.000  131.833.000   109.848.323
      Prejete donacije      2.570.000   2.570.000    2.370.000
      Transferni prihodki    13.234.000   13.234.000   13.591.871
 
SKUPAJ PRIHODKI          1.676.465.000 1.705.394.000  1.663.211.952
 
ODHODKI:  Tekoči odhodki      542.099.000  559.822.000   548.138.405
      Tekoči transferi     584.551.000  593.340.000   573.876.342
      Investicijski odhodki  735.106.000  737.208.000   596.133.727
      Investicijski transferi 131.628.000  131.943.000   131.089.802
 
SKUPAJ ODHODKI          1.993.384.000 2.022.313.000  1.849.238.276
 
A) PRIHODKI minus ODHODKI     –316.919.000 – 316.919.000  –186.026.324
 
B) RAČUN FIN. TERJ. IN NALOŽB    +11.500.000  +11.500.000   +9.986.113
 
C) RAČUN FINANCIRANJA       +266.700.000  +266.700.000  +266.700.000
 
D) POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SR.
NA RAČUNIH
                  –38.719.000  –38.719.000   +90.659.789
 
USKLADITEV PRORAČUNA             –       –        –
(A+B+C-D)
3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto 2004 v znesku 133.168.315,96 SIT, se prenesejo v leto 2005, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta občine Bled.
Stanje na podračunu UJP na dan 1. 1. 2004          +52.294.761,42 SIT
Neporabljena sredstva po Zaključnem računu 2004       +90.659.789,04 SIT
Sredstva obvezne proračunske rezerve             –9.506.501,20 SIT
Razlika med vstopnim in izstopnim DDV v 2003          –279.733,30 SIT
Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2004    +133.168.315,96 SIT
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:
Stanje 1. 1. 2004            13.575.333,96 SIT
Prihodki                       – SIT
Odhodki                  4.068.832,76 SIT
Sredstva za prenos v leto 2005      9.506.501,20 SIT
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2005
Bled, dne 1. junija 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti