Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004, stran 5627.

Na podlagi 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 18. redni seji dne 19. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
1. člen
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:                       SIT
– skupni prihodki                        214.968.883,13
– skupni odhodki                         214.473.622,84
– proračunski presežek                        495.260,29
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                        –
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                              –
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev                       –
 
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                                –
– odplačila dolga                         2.823.682,72
– neto zadolževanje                        -2.823.682,72
 
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2004
Vrednost aktive                         470.190.736,59
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju                          409.287.928,22
b) kratkoročna sredstva                      60.902.808,37
 
Vrednost pasive                         470.190.736,59
a) kratkoročne obveznosti                     21.352.445,94
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti             448.838.290,65
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0018/05-01
Bistrica ob Sotli, dne 19. maja 2005.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti