Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije, stran 5603.

Na podlagi četrtega odstavka 123. člena in za izvrševanje 126. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije
1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) se v 4. členu v tretjem odstavku beseda »člena« nadomesti z besedo »odstavka«.
2. člen
V prilogi 4 se besedilo »odgovorni projektant(-ka) načrtov izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte« nadomesti z besedilom »odgovorni(-a) projektant(-ka) načrtov geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte«. Besedilo »odgovorni projektant(-ka) geodetskih načrtov« se nadomesti z besedilom »odgovorni(-a) geodet(-inja), besedilo »zahtevni/manj zahtevni/enostavni objekt« v oklepaju pa črta.
3. člen
Šteje se, da so vloge za vpis v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ali Inženirske zbornice Slovenije, ki so bile vložene do uveljavitve tega pravilnika brez predložitve dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika, popolne.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-46/2005
Ljubljana, dne 27. maja 2005.
EVA 2005-2511-0113
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti