Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu, stran 5598.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena in 27.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o programu sodniškega pripravništva
in pravniškem državnem izpitu
1. člen
V Pravilniku o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 86/03, 50/04) se drugi odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
"(2) Vsi kandidati, za katere je določen izpitni rok v istem mesecu, opravljajo pisni del izpita istočasno. V primeru, da je zahtevo za opravljanje izpita vložilo večje število kandidatov, se lahko pisni del izpita opravlja večkrat mesečno. Ustni del izpita se opravlja v naslednjem mesecu po opravljenem pisnem delu."
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Pisna naloga iz civilnega področja se opravlja praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu, pisna naloga iz kazenskega področja pa praviloma vsak drugi torek v mesecu. V primeru, da je zahtevo za opravljanje izpita vložilo večje število kandidatov, se lahko pisni nalogi opravljata katerikoli ponedeljek oziroma torek v mesecu."
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo "mesec" doda besedilo "oziroma za posamezno skupino kandidatov, ki opravlja izpit istočasno,".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Člane komisije iz prejšnjega odstavka določi minister za pravosodje vnaprej za vsako skupino kandidatov, ki opravlja izpit istočasno, z letnim razporedom."
V četrtem odstavku se črta besedilo "v istem mesecu", za besedo "kandidate" se doda vejica in besedilo "ki izpit opravljajo istočasno".
3. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Člana komisije, določena za pisni del izpita, skupaj pregledata in ocenita vse naloge najkasneje pet delovnih dni pred koncem meseca, v katerem so bile izdelane, in jih vrneta predsedniku izpitne komisije iz drugega odstavka 21. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: predsednik izpitne komisije). V primeru, da so se pisne naloge opravljale v več skupinah, morata člana komisije vsako skupino nalog pregledati in oceniti najkasneje deset delovnih dni pred opravljanjem ustnega dela izpita."
4. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedo "mesec" doda besedilo "oziroma za posamezno skupino kandidatov, ki opravlja izpit istočasno,".
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-19-4/2005
Ljubljana, dne 30. maja 2005.
EVA 2005-2011-0025
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti