Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005

Kazalo

2436. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, stran 5594.

Na podlagi 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
1. člen
V 1. členu Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 23/04) se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Posredni proračunski uporabniki in javni gospodarski zavodi, ki so več kot polovico prihodkov v zadnjih dveh poslovnih letih pridobili iz javnih sredstev, se lahko zadolžijo samo na podlagi posebnega zakona.
(3) Posredni proračunski uporabniki in javni gospodarski zavodi, ki so v zadnjih dveh poslovnih letih pridobili manj kot polovico prihodkov iz javnih sredstev ali ki se zadolžujejo s poroštvom države, se zadolžujejo po postopku, določenem v tej uredbi.
(4) Javna sredstva po tej uredbi so sredstva iz proračuna Republike Slovenije in sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda točka d), ki se glasi:
»d) poslovni in finančni najem (lizing) v primeru zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov.«.
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru finančnega ali poslovnega najema (lizinga) se obseg zadolžitve ugotavlja z izračunom sedanje vrednosti tako, da se vsi pogodbeni obroki diskontirajo z obrestno mero zadnje izdaje državnih vrednostnih papirjev s primerljivo ročnostjo.«
3. člen
V 4. členu se črta besedilo: »za naslednji dve koledarski leti«.
4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku doda nova točka e), ki se glasi:
»e) delež morebitnih prihodkov iz javnih sredstev, ki jih je pravna oseba pridobila v zadnjih dveh poslovnih letih.«.
V drugem odstavku se za besedilom: »mnenje resornega ministrstva« doda besedilo: »(razen v primeru, če je resorno ministrstvo ministrstvo za finance)«.
5. člen
V 7. členu se v drugem odstavku pred besedilom: »in povabiti« črta besedilo: »k dajanju ponudb«.
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku črta besedilo: »obvestilo o izboru ponudnika,«.
V drugem odstavku se besedilo: »izračun, iz katerega je razvidna primerjava ponudb na podlagi izračuna efektivne obrestne mere.« nadomesti z besedilom: »izračun efektivne obrestne mere, iz katerega je razvidna primerjava posameznih ponudb.«.
V četrtem odstavku se črta besedilo: »v roku petih delovnih dni«.
7. člen
Besedilo 20. člena se nadomesti z besedilom:
»Če se pravna oseba zadolžuje pri mednarodni finančni organizaciji, se ni dolžna ravnati po 2. in 4. odstavku 7. člena in VI. poglavju te uredbe.«
8. člen
V 21. členu se v prvem odstavku pred besedo »zadolžitve« doda beseda »postopka«.
9. člen
Črta se 22. člen.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-17/2005/10
Ljubljana, dne 2. junija 2005.
EVA 2005-1611-0046
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti