Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005

Kazalo

2405. Sklep o dopolnitvi sklepov o potrditvi učnih gradiv, stran 5543.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 79. seji dne 19. 5. 2005 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel pod št. 613-2/2005/333
S K L E P
o dopolnitvi sklepov o potrditvi učnih gradiv
z naslovi
– STUFEN INTERNATIONAL 2, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. oziroma 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, A. Vorderwülbecke, K. Vorderwülbecke, KLETT, ROKUS, številka sklepa 613-2/2004/224,
– STUFEN INTERNATIONAL 3, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. oziroma 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, A. Vorderwülbecke, KLETT, ROKUS, 613-2/2004/225,
– DEUTSCH MIT GRIPS 1, učbenik in delovni zvezek za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, ROKUS, 613-4/2003-102,
– DEUTSCH MIT GRIPS 1, delovni zvezek za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, ROKUS, 613-4/2003-103,
– DEUTSCH IST IN 2, učbenik in delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, KLETT, ROKUS, 613-2/2004/89 in
– DEUTSCH IST IN 2, delovni zvezek za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, KLETT, ROKUS, 613-2/2004/90,
z dodatno navedbo pri opredelitvi vrste programov, in to z vključitvijo navedbe srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje