Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 5410.

Na podlagi 11. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14., in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04 in 18/05) se Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov ime poklicnega standarda, za poklicnim standardom obdelovalec / obdelovalka lesa, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Izdelovalec / izdelovalka kruha, potic |    III.|  81. seja|18. 3. 2005|
|in testenin na tradicionalen način   |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Izdelovalec / izdelovalka kruha, potic |    III.|  81. seja|18. 3. 2005|
|in testenin na tradicionalen način   |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
2. člen
Priloga VII: ARHITEHTURA, GRADBENIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom izvajalec / izvajalka suhomontažne gradnje, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Kamnosek / kamnosekinja         |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Operater / operaterka kamnarske     |     V.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|tehnologije               |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Kamnarski tehnolog / kamnarska     |    VI.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|tehnologinja              |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
3. člen
V prilogi X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se poklicni standard refleksoterapevt / refleksoterapevtka prestavi za poklicni standard zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka.
Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se pred poklicnim standardom zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka v logistiki  |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtske industrije         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka v       |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtski industriji         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka v proizvodnji |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtskih učinkovin         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Procesničar / procesničarka v logistiki |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtske industrije         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Procesničar / procesničarka v      |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtski industriji         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Procesničar / procesničarka v      |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|proizvodnji farmacevtskih učinkovin   |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
V prilogi X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti refleksoterapevt / refleksoterapevtka prestavi za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka.
Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se pred katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti zobozdravstveni asistent / zobozdravstvena asistentka, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka v logistiki  |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtske industrije         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka v       |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtski industriji         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka v proizvodnji |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtskih učinkovin         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Procesničar / procesničarka v logistiki |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtske industrije         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Procesničar / procesničarka v      |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|farmacevtski industriji         |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Procesničar / procesničarka v      |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|proizvodnji farmacevtskih učinkovin   |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
4. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom vodja cateringa, dopolni z naslednjim besedilom:
 +----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
 |Vinski svetovalec / vinska svetovalka  |     V.|  79. seja|  12. 11.|
 |sommelier                |      |      |    2004|
 +----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti vodja cateringa, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Vinski svetovalec / vinska svetovalka  |     V.|  81. seja|18. 3. 2005|
|sommelier                |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
5. člen
V prilogi XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se pri poklicnih standardih manipulant / manipulantka odpadkov in manipulant / manipulantka nevarnih odpadkov, datum »5. 10. 2004« nadomesti z datumom »8. 10. 2004«.
Pri poklicnem standardu upravljalec / upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki se besedilo »78. seja« nadomesti z besedilom »82. seja«, datum »5. 10. 2004« pa se nadomesti z datumom »5. 5. 2005«.
Priloga XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom upravljalec / upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Okoljevarstveni tehnik / okoljevarstvena|     V.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|tehnica                 |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
Priloga XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Manipulant / manipulantka odpadkov   |    III.|  82. seja| 5. 5. 2005|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Upravljalec / upravljalka strojev in  |    IV.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|naprav za ravnanje z odpadki      |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Manipulant / manipulantka nevarnih   |     V.|  82. seja| 5. 5. 2005|
|odpadkov                |      |      |      |
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
6. člen
Priloga XV: VAROVANJE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom varnostni tehnik / varnostna tehnica, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Varnostni manager / varnostna managerka |    VI.|  82. seja| 5. 5. 2005|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
Priloga XV: VAROVANJE, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostni tehnik / varnostna tehnica, dopolni z naslednjim besedilom:
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
|Varnostni manager / varnostna managerka |    VI.|  82. seja| 5. 5. 2005|
+----------------------------------------+-----------+------------+-----------+
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005/7
Ljubljana, dne 24. maja 2005.
EVA 2005-2611-0090
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve