Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin, stran 5405.

Na podlagi 4. in 10. člena Zakona o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list RS, št. 18/74 in 34/88) ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji dne 16. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin
1. člen
V Pravilniku o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, z dne 24. 12. 2003) se 20. člen dopolni z naslednjima dvema odstavkoma:
– Društva s sedežem na območju Šmarja pri Jelšah za najete poslovne prostore ne plačujejo najemnine, poravnavajo pa vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor.
– Društvom se lahko v najem brezplačno dodelijo le starejši poslovni prostori, za katere ni izkazanega interesa s strani drugih interesentov.
2. člen
Doda se nov 21. člen z naslednjo vsebino:
Z društvi, s katerimi ima občina že sklenjene letne ali večletne najemne pogodbe, se sklenejo aneksi k najemnim pogodbam z veljavnostjo od 1. 6. 2005 dalje, do tega roka pa so dolžni poravnati dosedanje obveznosti.
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati od 1. junija 2005.
Št. 06202-0027/05
Šmarje pri Jelšah, dne 16. maja 2005.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.