Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2344. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 5395.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03), je Občinski svet občine Škocjan na 21. redni seji dne 11. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišču s parcelno št. 3452/3, pot v izmeri 431 m2, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku Seznam IX, k.o. Bučka, preneha status javnega dobra.
2. člen
Parcela iz 1. člena tega sklepa postane lastnina Občine Škocjan.
Parcela iz 1. člena tega sklepa se odpiše od zemljiškoknjižnega vložka Seznam IX, k.o. Bučka, in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k že obstoječemu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, p. Škocjan, matična številka 5883296.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0027/2005
Škocjan, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.