Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2338. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine, stran 5387.

Na podlagi devetega odstavka 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) ter odstavka 7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 20. seji dne 3. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
1. člen
S tem odlokom Občina Postojna na svojem območju določa vpliv lokacije na vrednost stanovanja zaradi določitve neprofitne najemnine.
2. člen
Na višino neprofitne najemnine zaradi lokacije stanovanja vplivajo merila, določena v 8. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04).
3. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz 8. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04) znašajo faktorji vpliva lokacije v posameznih naseljih občine Postojna:
– Postojna          0,90,
– ostala naselja    0,85.
4. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, katerih stanovanja se nahajajo na območju občine Postojna, lahko od 1. 6. 2005 dalje neprofitno najemnino zaračunavajo v skladu s tem odlokom.
5. člen
Najemniki profitnih in ostalih stanovanj na območju občine Postojna, pri katerih se obračuna najemnina v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04) so upravičeni do znižane neprofitne najemnine pod enakimi pogoji; kot to velja za najemnike neprofitnih stanovanj.
6. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanja in stanovanjskih stavb iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03).
Vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine se izračuna po naslednji enačbi:
Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina stanovanja x vpliv velikost stanovanja (korekcijski faktor) x faktor vpliva lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine iz 3. člena tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2005 dalje.
Št. 36001-32/2005-1
Postojna, dne 3. maja 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.