Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2319. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja VS 18/3 Rogatec, stran 5366.

Na podlagi 141. člena ZUREP (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi 1. in 17. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 19. redni seji dne 17. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja VS 18/3 Rogatec
1. člen
Sprejme se program opremljanja za izgradnjo sekundarne komunalne opreme za območje območja opremljanja VS 18/3 Rogatec, ki ga je izdelalo podjetje GEAS d.o.o., Slovenska 5, Ljubljana, z datumom januar 2005.
2. člen
Komunalni prispevek na m2 gradbene parcele na dan 31. 12. 2004 znaša 8.723,76 SIT/m2.
3. člen
Izhodiščna cena se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih stroškov, ki ga vsak mesec objavi Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Program opremljanja zemljišč je na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Ig, Ig 72, 1292 Ig.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 403-07/05-024
Ig, dne 25. maja 2005.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.