Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2018/6 in 2018/7 k.o. Sela v Paradišču, stran 5365.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00), je Občinski svet občine Gro­suplje na 29. redni seji dne 11. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2018/6 in 2018/7 k.o. Sela v Paradišču
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišči v k.o. Sela:
– zemljišče parc. št. 2018/6 pot v izmeri 113 m2 vpisano pri ZKV št. 663,
– zemljišče parc. št. 2018/7 pot v izmeri 226 m2 vpisano pri ZKV št. 663.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 34404-8/01
Grosuplje, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.