Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2313. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza, stran 5364.

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), na podlagi 30. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) ter na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza (Uradni list RS, št. 75/04) je župan Občine Črnomelj dne 26. junija 2005 sprejel
S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi predloga Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu
Dragatuš I. faza
1
Ponovno se javno razgrne predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza.
2
Predlog prostorskega akta bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj, Trg svobode 3, p. Črnomelj, soba 23, v delovnem času občinske uprave in na sedežu Krajevne skupnosti Dragatuš, v času od 13. 6. 2005 do 21. 6. 2005.
3
V času javne razgrnitve predloga prostorskega akta bo javna obravnava, in sicer 15. junija 2005 ob 16. v prostorih Osnovne šole komandanta Staneta, Dragatuš 48, p. Dragatuš.
4
Pripombe in predloge lahko podajo zainteresirani ustno na zapisnik ali pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35004-264/2004
Črnomelj, dne 26. junija 2005.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.