Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2308. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina, stran 5362.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina                 Cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m3 letno             116,72
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno         74,49
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno       73,72
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno      72,31
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od 1. 5. 2005 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 5. 2005.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03) se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2005 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m3 zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 30. maja 2005.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor