Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2305. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti, stran 5359.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 87/03) in 16. členu Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 20. redni seji dne 25. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
1. člen
Cene programov v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče se povišajo in znašajo mesečno na otroka:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let)    87.900 SIT
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
– poldnevni program 4–6 ur         67.500 SIT
– dnevni program 6–9 ur          72.800 SIT
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgojnine. Dodatno znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. julija do 31. avgusta.
Starši otrok, ki obiskujejo vrtec Braslovče, v primeru celomesečne odsotnosti otroka, plačajo 50% prispevka, določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 44/96, 7/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
Starši otrok, ki obiskujejo vrtce izven občine Braslovče, v primeru celomesečne odsotnosti otroka plačajo 70% prispevka, določenega na osnovi pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 44/96, 7/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
Pogoji in pravila za uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja plačila vzgojnine so podrobneje urejeni z notranjim aktom Občine Braslovče.
3. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo od 1. 5. 2005 dalje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/01/05
Braslovče, dne 25. maja 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.