Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2302. Slovenski poslovnofinančni standardi, stran 5357.

Na podlagi 12. in 19. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01), 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) in 8. člena Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 47/04) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 3. 5. 2005 sprejel
P O J A S N I L O 5
izvid ocenjevanja vrednosti
Izvid ocenjevanja vrednosti, ki je opredeljen v točki 1.2.4 SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij, v točki 2.2.4 SPS 2 – Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in v točki 3.2.4 SPS 3 – Ocenjevanje vrednosti premičnin ni več obvezna sestavina poročila o ocenjevanju vrednosti.
Obrazložitev
SPS 1, 2 in 3 v točkah 1.2.4, 2.2.4 in 3.2.4 določajo, da mora ocenjevalec k vsakemu pisnemu poročilu o ocenjevanju vrednosti priložiti izvid ocenjevanja vrednosti, ki naj vsebuje:
– podatke o naročniku,
– osnovne podatke o predmetu ocenjevanja vrednosti,
– namen ocenjevanja vrednosti,
– datum, za katerega ocena velja,
– izsledke posameznih metod oziroma tehnik ocenjevanja vrednosti s kratko obrazložitvijo, zakaj je bila metoda uporabljena in z navedbo najpomembnejših podlag za izračunavanje,
– končno oceno vrednosti,
– podpis ocenjevalca,
– možna dodatna pojasnila.
To določilo je v veljavi iz obdobja lastninskega preoblikovanja podjetij, ko je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo od ocenjevalcev vrednosti zahtevala predložitev izvidov o ocenjevanju vrednosti. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) od ocenjevalca zahtevajo, da predloži le poročilo o ocenjevanju vrednosti, ne pa tudi izvida ocenjevanja vrednosti v skladu z vsebino, določeno z MSOV 3 – Poročanje o ocenjevanju vrednosti. Zato izvid ni več obvezna pač pa le fakultativna sestavina poročila o ocenjevanju vrednosti, če se za to dogovorita ocenjevalec in naročnik.
Št. 2/05
Ljubljana, dne 3. maja 2005.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Ivan Turk l. r.