Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2292. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle, stran 5351.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle
1. člen
S tem pravilnikom se predpiše izobrazba, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle.
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
Učitelj v programu oziroma vodja jezikovnega izobraževanja Madžarščina za odrasle je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program madžarščine ali madžarskega jezika s književnostjo.
4. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-11/2005
Ljubljana, dne 10. maja 2005.
EVA 2005-3311-0036
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport