Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2005 z dne 3. 6. 2005

Kazalo

2291. Pravilnik o izobraževalnem programu Madžarščina za odrasle, stran 5350.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o izobraževalnem programu Madžarščina
za odrasle
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program Madžarščina za odrasle, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih na 33. seji dne 18. januarja 2005.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi Ministrstvo za šolstvo in šport na svojih spletnih straneh.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno veljaven.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Program za izpopolnjevanje v madžarskem jeziku, ki ga je sprejela Posebna izobraževalna skupnost za družboslovje.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-12/2005
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3311-0035
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport