Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2287. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, stran 5345.

Na podlagi drugega odstavka 100.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izdajanju potrdil
za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
1. člen
Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02 in 13/03) se v 15. členu, drugi odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Če kandidat zagovora zaključne naloge ne opravi uspešno, jo lahko popravi in po preteku največ 6 mesecev ponovno zagovarja. Izpitna komisija, ki je nalogo zavrnila, popravljeno nalogo pred zagovorom pregleda. Na ponovnem zagovoru mora biti prisoten tudi mentor. Če je naloga tudi po drugem zagovoru zavrnjena, ponovni popravek naloge in zagovor ni možen.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 463-03-109/2005/3
Ljubljana, dne 16. maja 2005.
EVA 2005-1611-0111
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance