Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2285. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu povezovalne ceste od "Vile Marija" do pokopališča v Slovenskih Konjicah, stran 5345.

Na podlagi 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 23. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu povezovalne ceste od "Vile Marija"
do pokopališča v Slovenskih Konjicah
I
Javno se razgrne odlok o lokacijskem načrtu povezovalne ceste od Vila Marije do pokopališča v Slovenskih Konjicah, ki ga je na podlagi programa priprave št. 350-05-0002/2005-200 z dne 7. 3. 2005 izdelalo podjetje IGRE d.o.o. iz Maribora pod št. 7U371, maj 2005.
II
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39, in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, ki bo v sredo 22. junija 2005 ob 15. uri v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0002/2005-200
Slovenske Konjice, dne 23. maja 2005.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.