Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem, stran 5338.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji, dne 4. 5. 2005, sprejel
O D L O K
spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1. člen
V 6. členu Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 13/98 in 54/04) se v tretjem odstavku za besedilom »in ga objavi« doda besedilo »v Uradnem listu RS ter«.
2. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Udeleženci javnega razpisa so lahko le državljani članic Evropske unije in pravne osebe, registrirane v državah članicah Evropske unije.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 36101-0005/2005
Sevnica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r