Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2281. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, stran 5337.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US in 54/04 – Zdoh-1), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 108/03 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji, dne 4. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/98 in 74/02) se črtajo 5. člen, tretji odstavek 14. člena in 17. člen.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena odloka besedo »naselje« nadomesti beseda »naselji« in se za naseljem »Goveji Dol« doda besedilo »in Hinjce«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00608-0002/2005
Sevnica, dne 4. maja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.