Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2271. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5328.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve US – Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 23. redni seji dne 10. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 2942 k.o. Mirna Peč v izmeri 100 m2, in se odproda Marjanu Golobu, Malenska vas 12, p. Mirna Peč.
II
Občinska uprava Občine Mirna Peč pripravi vse potrebno v zvezi s prodajo zemljišča iz I. točke, vključno s kupoprodajno pogodbo, ki bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo.
III
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-88-02/2005-10
Mirna Peč, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.