Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2266. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer, stran 5321.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2003) izdaja župan Občine Ljutomer
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu. V času javne razgrnitve lahko občani in organizacije podajo pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Občino Ljutomer in KS Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer.
V času javne razgrnitve bo Občina Ljutomer, v sodelovanju s krajevno skupnostjo in investitorjem, organizirala javno obravnavo. Javna obravnava bo v četrtek, dne 30. 6. 2005 ob 18. uri v sejni sobi občine Ljutomer (III. nadstropje).
3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Ljutomer.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01/05-2294
Ljutomer, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost