Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2265. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 5321.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel naslednji
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Mala poraba:  |cena za plin    |  133,02|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Gospodinjska  |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|ŠIROKA  |tarifa:     |cena za plin    |  71,04|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|POTROŠNJA|        |osnovna cena    | 9.181,67|SIT/leto  |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Centralno    |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |ogrevanje:   |cena za plin    |  71,04|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |cena za priklj. moč|  755,41|SIT/kW, leto|
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Mala poraba:  |cena za plin    |  133,02|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Osnovna     |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|OSTALA  |tarifa:     |cena za plin    |  82,08|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|POTROŠNJA|        |osnovna cena    |23.417,45|SIT/leto  |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Ogrevanje    |          |     |      |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |posl. prostorov:|cena za plin    |  82,08|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |cena za priklj. moč|  460,36|SIT/kW, leto|
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |Pogodbeni odjem |cena za plin    |  63,40|SIT/m3   |
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
|     |        |cena za priklj. moč|  835,62|SIT/kW, leto|
+---------+----------------+-------------------+---------+------------+
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/05.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. junija 2005.
Ljubljana, dne 27. maja 2005.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l. r.