Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, stran 5316.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom se spremini in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/99, 12/01, 117/04 - v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
  V 5. členu se:
+----+----------+--------+-------------+--------+--------+--------+---------+
|Zap.|Evidenčna | Začetek| Potek ceste | Konec | Dolžina| Namen |Preostala|
|št. |številka | ceste |       | ceste | ceste v|uporabe |dolžina |
|  | ceste  |    |       |    | občini |    |  v   |
|  |  ali  |    |       |    |  (m) |    |sosednji |
|  | odseka  |    |       |    |    |    |občini  |
|  |     |    |       |    |    |    | (m)  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Na novo kategorizirajo javne poti:                     |
+------+--------+--------+-------------+--------+--------+--------+---------+
|326  |702930 |200180 |SLIVNO-ULAGA |Slivno |331   |vsa   |     |
|   |    |    |       |1a   |    | vozila |     |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Spremenijo in dopolnijo podatki o javnih poteh tako, da se pravilno    |
|glasijo:                                  |
+------+--------+--------+-------------+--------+--------+--------+---------+
|196  |701680 |200210 |SEDRAŽ-   |Klenovo |935   |vsa   |     |
|   |    |    |KLENOVO   |8    |    |vozila |     |
+------+--------+--------+-------------+--------+--------+--------+---------+
3. člen
V 6. členu se:
+----+---------+---------+----------------+--------+-------+-------+---------+
|Zap.|Evidenčna| Začetek | Potek ceste  | Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. |številka | ceste |        | ceste |ceste v|uporabe|dolžina |
|  | ceste |     |        |    |občini |    |  v   |
|  |  ali  |     |        |    | (m) |    |sosednji |
|  | odseka |     |        |    |    |    |občini  |
|  |     |     |        |    |    |    | (m)  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Na novo kategorizira javna pot (ulica) v Laškem:              |
+----+---------+---------+----------------+--------+-------+-------+---------+
|327 |702940  |200150  |LOKALNA CESTA – |Rožnik |42   |vsa  |     |
|  |     |     |JAMNIK     |2a   |    |vozila |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Spremenijo in dopolnijo podatki o javni poti (ulici) v Laškem tako, da se  |
|pravilno glasijo:                              |
+----+---------+---------+----------------+--------+-------+-------+---------+
|266 |702420  |200170  |TRGOVINA IZBIRA |200190 |1137  |vsa  |     |
|  |     |     |– BRANCE –   |    |    |vozila |     |
|  |     |     |PODŠMIHEL    |    |    |    |     |
+----+---------+---------+----------------+--------+-------+-------+---------+
4. člen
K spremembam in dopolnitvam kategorizacije občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-03/2005 z dne 17. 5. 2005.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2005.
Št. 34401 – 6 / 2005
Laško, dne 23. maja 2005.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.