Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2261. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, stran 5314.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. in 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 28. seji dne 12. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Valvasorjeva
knjižnica Krško
1. člen
V 28. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (Uradni list RS, št. 57/03), se za 3. alineo doda 4. alinea, ki glasi:
»– delom objekta na Titovi 106, Senovo, last Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o., v izmeri 147,40 m2.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01-4/2003-O703
Krško, dne 12. maja 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.