Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2260. Odlok o dopolnitvi odloka o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, stran 5313.

Na podlagi 29. člena in 10. odstavka 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 2. in 7. alinee drugega odstavka 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 28. seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško
1. člen
V odloku o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško (Uradni list RS, št. 141/04), se dopolni 7. člen tako, da se pika spremeni v vejico, za vejico pa doda besedilo: »v primerih, ko direktorja imenuje občinski svet.«.
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-01-6/2004 301
Krško, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.