Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2254. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda, stran 5306.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 23. seji dne 11. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcu znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
---------------------------------------------------
Starostno obdobje   Starost otrok   Cene v SIT
---------------------------------------------------
1. starostno obdobje    1 – 3 let    104.417
2. starostno obdobje    3 – 4 let     82.646
2. starostno obdobje    3 – 6 let     77.137
2. starostno obdobje    4 – 6 let     70.595
---------------------------------------------------
2. člen
Cena poldnevnega programa brez prehrane (traja 4 ure) znaša 42.583 SIT mesečno na otroka.
3. člen
Cena cicibanovih uric za otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca, znaša 5.300 SIT mesečno na otroka.
Plačilo staršev znaša v skladu s povprečnim prispevkom staršev za redne programe vrtca 30 % cene programa cicibanovih uric, razliko krije Občina Kamnik.
4. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnevnih programov, znašajo:
– v 1. starostni skupini 9.546 SIT,
– v 2. starostni skupini 14.595 SIT.
Staršem se znesek za stroške živil začne odštevati z dnem pravilno javljene odsotnosti (odjava do 8. ure zjutraj) v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda (Uradni list RS, št. 132/03).
6. člen
Cene programov, določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati od 1. 6. 2005 dalje.
Št. 380-7/2003
Kamnik, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.