Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2245. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, stran 5292.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. in 37. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00 in 86/00), Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št, 62/99, 40/01 in 75/03, 127/03) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 18. redni seji dne 11. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
Občinski svet izdaja seznam neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna za leto 2005:
Neposredni uporabniki proračuna
+-----+----------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+
|Zap. |Šifra   |Matična  | Šifra  |Ime     |Kraj    |Občina   |
|št. |uporabnika|številka  |ustanovit.|      |      |      |
+-----+----------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+
|   |     |      |     |      |      |      |
+-----+----------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+
|1.  |7515   |5883679  |2     |Uprava in  |Črna na  |Črna na  |
|   |     |      |     |organi   |Koroškem  |Koroškem  |
|   |     |      |     |občine   |      |      |
+-----+----------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+
|2.  |7896   |5231752  |2     |KS Žerjav  |Žerjav   |Črna na  |
|   |     |      |     |      |      |Koroškem  |
+-----+----------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+
Posredni uporabniki proračuna občine
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|Zap. |Šifra   |Matična  | Šifra  |Ime      |Kraj   |Občina  |
|št. |uporabnika|številka |ustanovit.|       |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|   |     |     |     |       |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|1.  |6477   |5087368  |2     |Osnovna šola |Črna na  |Črna na  |
|   |     |     |     |Črna na    |Koroškem |Koroškem |
|   |     |     |     |Koroškem   |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|2.  |6912   |5087406  |2     |Osnovna šola |Ravne na |Ravne na |
|   |     |     |     |Juričevega  |Koroškem |Koroškem |
|   |     |     |     |Drejčka    |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|3.  |7125   |5089301  |2     |Glasbena šola |Ravne na |Ravne na |
|   |     |     |     |Ravne na   |Koroškem |Koroškem |
|   |     |     |     |Koroškem   |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|4.  |3739   |5052866  |2     |Koroška    |Ravne na |Ravne na |
|   |     |     |     |osrednja   |Koroškem |Koroškem |
|   |     |     |     |knjižnica   |     |     |
|   |     |     |     |dr. Franc   |     |     |
|   |     |     |     |Sušnik    |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
|6.  |3053   |5216125  |1     |Center za   |Ravne na |Ravne na |
|   |     |     |     |socialno delo |Koroškem |Koroškem |
|   |     |     |     |Ravne na   |     |     |
|   |     |     |     |Koroškem   |     |     |
+-----+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-12-01/05
Črna na Koroškem, dne 12. maja 2005.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.