Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2237. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, stran 5281.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) izdaja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 114/04) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Enotni žig ima obliko kvadrata dimenzije 36 × 36 mm in mora biti odtisnjen v črni barvi.«
2. člen
V Prilogi 2 se grafični prikaz enotnega žiga nadomesti z naslednjim grafičnim prikazom:
»
+---------------------+
|dr.         |
|Jože Kovačič     |
|univ. dipl. inž. arh.|
|pooblaščeni arhitekt |
|ZAPS A-073      |
+---------------------+
         «.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389/05
Ljubljana, dne 18. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0166
dr. Viktor Pust l. r.
Predsednik
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
 
Soglašam!
 
dr. Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor