Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1830. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Nova Cerkev, stran 4529.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03) ter 12. in 45. člena Statuta občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 11. aprila 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Nova Cerkev
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev Lokacijskega načrta Nova Cerkev, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko LN 7/05, aprila 2005.
II
Osnutek lokacijskega načrta Nova Cerkev se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Strmec pri Vojniku, parcelne številke 589/8 in 589/16. Meja območja lokacijskega načrta meji na severni, vzhodni in na zahodni strani s kmetijskimi površinami, na južni strani pa meji z občinsko cesto. Velikost območja lokacijskega načrta znaša ca. 2019 m2.
III
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta Nova Cerkev se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja 15 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-235/2004-15
Vojnik, dne 11. aprila 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost