Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1828. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2005, stran 4528.

Na podlagi 16. in 120. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 31. 3. 2005 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej
za leto 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena na m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Veržej na dan 31. 12. 2004 znaša 167.228,00 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Veržej znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 13.378,00 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 11,706,00 za m2 uporabne stanovanjske površine
3. člen
Cena za m2 uporabne stanovanjske površine se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju mestnega značaja (Veržej) 1% ali 1.672,00 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1.338,00 SIT za m2,
Cena za m2 uporabne stanovanjske površine se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-126/05
Veržej, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost