Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1825. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (II.), stran 4526.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03) je Občinski svet občine Trebnje na 17. seji občinskega sveta, dne 18. 4. 2005, v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v vrtcih ter določitvi dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih Občine Trebnje (II.)
1. člen
V sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih občine Trebnje (Uradni list RS, št. 17/04 in 117/04) se spremeni tabela iz 1. člena, in sicer v delu veljavnih cen za vrtec Trebnje tako, da se glasi:
+-------+---------+---------+-----------------------------+
|Vrtec |I.    |Starostno|II. Starostno        |
|    |Starostno|kombinir.|obdobje           |
|    |obdobje |oddelek +---------+---------+---------+
|    |(1–3   |     |Homogen |Heterogen|Homogen |
|    |leta)  |     |odd. 3– |odd. 3– |odd.   |
|    |     |     |4 leta  |6 let  |4–6   |
|    |     |     |     |     |let   |
+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Trebnje|94.347,00|-    |75.350,00|71.972,00|66.225,00|
+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. člen
Spremeni se 4. člen sklepa, in sicer v točki a), tako da se glasi:
a) specialni pedagog 3.175 SIT/uro.
3. člen
Vsi ostali členi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 17/04, 117/04) ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2005 dalje.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost